Upit za troškove carinjenja

Popunite podatke za najviše jedno vozilo

Za teretna vozila

Ostalo

Magacinski prostor

Za sva uvozna vozila, robu i selidbene stvari na raspolaganju su uređena i bezbedna javna carinska skladišta otvorenog i zatvorenog tipa koja se nalaze na carinskoj ispostavi Terminal Beograd (kod Kvantaške pijace).

Choose your language: