Magacinski prostor

Za sva uvozna vozila, robu i selidbene stvari na raspolaganju su uređena i bezbedna javna carinska skladišta otvorenog i zatvorenog tipa koja se nalaze na carinskoj ispostavi Terminal Beograd (kod Kvantaške pijace).

Choose your language:
 

Uvoz Polovnih Vozila

Uvoz polovnih motornih vozila u Republiku Srbiju regulisan je Uredbom o uvozu motornih vozila Sl.Glasnik RS br.23/2010. Prema Uredbi sva putnička, teretna vozila i autobusi, koji spadaju u vozila M i N kategorije, mogu se uvoziti samo ako ispunjavaju Euro3 normu. Pored Uredbe u primeni je i Pravilnik o ispitivanju motornih i priključnih vozila koja se uvoze, prema kojem su uvozna vozila u obavezi da prođu ispitivanje i dobiju uverenje o usaglašenosti. Ispitivanje vozila obavljaju akreditovane ustanove (AMSS, Institut Vinča ili Mašinski fakultet u Beogradu), a uverenje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Vozila registrovana u EU od 01.01.2002. godine mogu da obave carinjenje pre ispitivanja, dok sva ostala vozila postupak ispitivanja obavljaju pre carinjenja.

 

Dokumentacija koja je potrebna za uvoz zavisi od vrste vozila i zemlje izvoza, osnovna dokumenta su:

  • ovlašćenje ako vozilo dovozi dugo lice,
  • saobraćajna dozvola,
  • originalni račun ili kupoprodajni ugovor overen kod Notara,
  • servisna knjiga.

Za vozila koja su proizvedena i izvoze se iz EU potrebni su izvozna deklaracija i EUR1 sertifikat radi primene carinskih olakšica predviđenih trgovinskim sporazumom između Srbije i EU.

 

Procedura uvoza započinje na graničnom prelazu RS gde se dokumentacija predaje špediteru koji će prijaviti vozilo graničnoj carinarnici, a ona će tranzitnim dokumentom isto uputiti u nadležnu carinarnicu koja će obaviti carinski postupak.

Grb Carine

Po dolasku u nadležnu carinarnicu dokumentacija se predaje špediteru, a vozilo se pre ulaska u carinsko skladište upućuje na tehnički pregled radi očitavanja brojeva šasije i motora. Posle očitavanja vozilo se smešta u carinsko skladište gde ostaje do završetka carinskog postupka koji u proseku traje nekoliko radnih dana. Carinski postupak započinje tako što špediter prijavljuje dolazak vozila i predaje carinarnici carinsku deklaraciju sastavljenu od svih potrebnih dokumenata. Carinarnica po prihvatanju deklaracije kontroliše da li su sva priložena dokumenta usaglašena, originalna i izdata od ovlašćenih lica. Na zahtev carinarnice uvoznik je dužan da dostavi svu traženu dokumentaciju npr. prevod stranog računa ili saobraćajne dozvole od strane sudskog tumača, potvrdu ovlašćenog zastupnika određene marke vozila,  itd. Kad završi kontrolu carinarnica formira komisiju za pregled i procenu vrednosti vozila. Procena vrednosti se vrši na osnovu raspoloživih cena iz kataloga AMSS, cena sa interneta ili iz baze podataka Uprave carina. Ukoliko je procenjena vrednost veća od vrednosti iz računa ili ugovora za kupljeno vozilo, onda se na osnovu veće cene vrši obračun dažbina shodno transportnim troškovima i važećim stopama carine i PDV. Postupak se završava plaćanjem svih dažbina i preuzimanjem vozila, nakon čega slede odlazak na tehnički pregled i registracija. Troškove registracije možete pogledati na registracija-vozila.rs

 

Troškovi carinjenja u koje spadaju carina, pdv, špedicija i ležarina, zavise od zemlje izvoza, plaćene cene, paketa opreme i drugih podataka koje ćete popuniti na stranici za upit i poslati nam, a mi ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti sa ponudom. Veoma je bitno da nam se obratite pre uvoza kako bi se upoznali sa svim detaljima i mogućim troškovima koji mogu nastati. Za prvi uvoz preko nas obavezni su sastanak i dogovor u našim prostorijama uz uplatu minimalnog avansa za ukupne troškove. Preostali iznos troškova se plaća na kraju posla kada se sve završi.